Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn 2018 và phương hướng hoạt động 2019 của lực lượng Quản lý thị trường

Ngày 17, 18 tháng 01 năm 2019, Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức Hội nghị tổng kết...

Đà Nẵng: Tạm giữ hơn 600 chai rượu ngoại không hóa đơn chứng từ

Lực lượng chức năng phát hiện xe chở hơn 600 chai rượu ngoại các loại không có hóa đơn...

Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa 19 Cục QLTT khu vực phía Nam 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 11/01/2019, Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa 19 Cục Quản lý thị trường khu...

Chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Công văn số 81/TCQLTT...

TP Hồ Chí Minh: Tịch thu hàng ngàn thùng mỹ phẩm hàng hiệu không rõ xuất xứ

Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Đội Quản lý thị trưởng số 29 thuộc Cục Quản lý thị trường TP...

5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2018

  • Tổng Kiểm tra: 155.583  vụ
  • Phát hiện, xử lý:  91.867 vụ
  • nộp ngân sách: hơn 490 tỷ