Hướng về 70 năm ngành Công Thương

Lực lượng QLTT nhiệt liệt hưởng ứng 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương

Nhiệt liệt hưởng ứng Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2021) đồng thời chào mừng 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm ngày Quốc tế lao động, tại trụ sở của Tổng cục Quản lý thị trường và 63 Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục đã đồng loạt treo băng rôn, áp phích hướng về ngày trọng đại của ngành Công Thương và của đất nước.