HỘI THẢO

HT chống hàng giả
08/01/2019

HT chống hàng giả 2
08/01/2019

Hội nghị JETRO
08/01/2019

Hội thảo phân biệt hàng thật - hàng giả
27/03/2019

Hội thảo phân biệt hàng thật - hàng giả do Tổng cục QLTT và React phối hợp tổ chức
27/03/2019

Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phát triển thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
27/03/2019

Hội thảo rà soát và lấy ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của QLTT
27/07/2020

Hội thảo rà soát và lấy ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của QLTT

Lực lượng QLTT xây dựng, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả
07/08/2020

Lực lượng QLTT xây dựng, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Công Thương

Album được xem nhiều nhất