Tổ 368: Đột kích tạm giữ hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng, rượu, thuốc lá, thời trang có dấu hiệu vi phạm tại nhiều điểm nóng tại TP. Hồ Chí Minh