Tiếp tục phát hiện trên 3.000 hộp thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc tại Hà Nội