Xây dựng lực lượng Quản lý thị trường ngày một vững mạnh