Hỏi đáp trực tuyến

khẩu tran y tế

Người gửi: Nguyễn Phương thùy Ngày hỏi: 15-03-2020 Lượt xem: 4200
bộ y tế bán khẩu trang trên facebook thật ạ?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=101031931536302&id=101023448203817&__xts__[0]=68.ARDJ7DyZ50FAHbFNxSY_7XYz3Xm4VPhDQkrCP14cW6y_ApzsFjz6DJFxUc0GRIhqSR0iG9fGnOzH6T_aVDVbq7MQv1K-0eubZsdwPRtIbvocjc4ZF9AYceyOKDW8J0Eh3U3KsgYKxfqBFRGLIRjHdwpT_bJZI1DNzP_VGM4-d2UcFHl9k5DOfHOUKLrhXEBh3MdxcAtnHlPCPQJCmbMFF233VwbNYHLHwai_f03e0CoGCS_fE3k7HAFCRPl5-YaJfqHN-VxJmsp79lllDtAc65yRFW-Bduu3Fz_biYANIVYxzk_O7gsxFpX6MA2m-MjYPemKEogHm_OVCqgiIxlMysk&__tn__=-R

Câu trả lời

Hiện chưa có câu trả lời nào.

Lĩnh vực hỏi đáp