Hoạt động

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Quản lý thị trường 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 08/7/2016, Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Quản lý thị trường 6 tháng cuối năm 2016 tại ba điểm cầu: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương tham dự và chủ trì Hội nghị.