Hoạt động

Đôn đốc triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Long An và Cần Thơ

Tổng cục Quản lý thị trường thành lập Đoàn công tác đôn đốc triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Long An và Cần Thơ.