Hoạt động

Kiện toàn bộ máy lãnh đạo Cục QLTT Tiền Giang

Chiều ngày 08/01/2020, tại Tiền Giang, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT Hoàng Ánh Dương đã trao các Quyết định bổ nhiệm chức danh Quyền Cục trưởng và 02 Phó Cục trưởng Cục QLTT Tiền Giang cho ông Đỗ Văn Phước, ông Nguyễn Văn Phước và ông Võ Hùng Hài. Như vậy, đến nay Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã có Quyền Cục trưởng và 03 Phó Cục trưởng.