Hướng về Miền Trung

Chi đoàn Cục QLTT Hải Phòng phối hợp với Chi đoàn Cục QLTT Quảng Trị tổ chức Chương trình thiện nguyện “Thương về Miền Trung”.

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái, Lá lành đùm lá rách” và tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng và kịp thời giúp đỡ nhân dân miền Trung vơi bớt những khó khăn mất mát, vượt qua thiên tai để người dân ổn định cuộc sống. Ngày 27/11/2020, Đoàn thanh niên Cục QLTT thành phố Hải Phòng phối hợp với Đoàn thanh niên Cục QLTT tỉnh Quảng Trị tổ chức thành công Chương trình thiện nguyện “Hướng về Miền Trung”.