Kiểm tra, kiểm soát

Sơn La: Đội QLTT số 6 xử phạt 02 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai

Đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh Sơn La vừa tiến hành xử phạt 40 triệu đồng đối với 02 cơ sở kinh doanh có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai đã hết thời hạn hiệu lực.