Kiểm tra, kiểm soát

Bình Định: Phát hiện, tạm giữ hơn 500 chai LPG không có hóa đơn chứng từ

Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Bình Định khám nơi cất giấu tang vật, tạm giữ 508 chai LPG các loại không có hóa đơn chứng từ.