Kiểm tra, kiểm soát

Cần Thơ bắt giữ gần 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT và Quyền Cục trưởng Cục QLTT Cần Thơ về công tác chống buôn lậu thuốc lá.