Kiểm tra, kiểm soát

Hậu Giang: Phát hiện 01 Doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm

Nhằm cụ thể hóa các Kế hoạch, Công văn chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý vàng thành chương trình hành động cụ thể, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Hậu Giang đã tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tình hình,thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng và lĩnh vực thương mại điện tử.