Kiểm tra, kiểm soát

Cao Bằng: Tạm giữ trên 100 sản phẩm hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu Nike và Adidas

Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT Cao Bằng vừa phối hợp với Đội Liên ngành 389 tỉnh kiểm tra đột xuất đối với cửa hàng bán giầy, dép trên địa bàn, tạm giữ trên 100 sản phẩm hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu Nike và Adidas.