Kiểm tra, kiểm soát

Gia Lai: Đội QLTT số 2 xử phạt 04 cơ sở kinh doanh thương mại điện tử với tổng số tiền 175 triệu đồng

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT tỉnh Gia Lai, Đội QLTT số 2 đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử.