Kiểm tra, kiểm soát

Tiền Giang: Xử phạt 13 Công ty buôn bán xe máy, xe mô tô hai bánh vi phạm nhãn số tiền hơn 350 triệu đồng

Hầu hết các trường hợp vi phạm đều được phát hiện qua môi trường thương mại điện tử. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 2 tỷ đồng.