Kiểm tra, kiểm soát

Lào Cai: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Mường Khương

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai về việc tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (thuốc BVTV) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.