Kiểm tra, kiểm soát

Quản lý thị trường Hòa Bình: Khẳng định vai trò chủ công trong kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2023

Năm 2023 lực lượng QLTT Hòa Bình đã thanh tra, kiểm tra: 1.142 vụ; Xử lý: 504 vụ. Xử phạt VPHC thu nộp NSNN trên 2 tỷ đồng.