Kiểm tra, kiểm soát

Phú Yên: Tạm giữ 3.300 chai bia hiệu Heineken không có hóa đơn chứng từ hợp pháp

Tại thời điểm kiểm tra, người quản lý hàng hóa không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp kèm theo, Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 3.300 chai bia hiệu Heineken, loại 250ml, nhãn ngôn ngữ nước ngoài để xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.