Kiểm tra, kiểm soát

Cục QLTT thành phố Hồ Chí Minh thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng trong tháng 01/2024

Trong tháng 01/2024, các Đội QLTT thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra 548 vụ chuyên ngành và liên ngành. Tổng số vụ đã xử lý là 474 vụ, thu nộp ngân sách với số tiền là 10.950.043.000 đồng, trong đó tiền thu phạt hành chính là 9.544.909.000 đồng, tiền bán hàng tịch thu là 1.404.234.000 đồng và 900.000 đồng tiền truy thu số lợi bất hợp pháp. Trị giá hàng hóa đã tiêu hủy là 14.453.590.000 đồng.