Kiểm tra, kiểm soát

Cục QLTT Lạng Sơn thu giữ 110kg khí Nitrous Oxide (Khí cười)

Tại thời điểm kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện tại quầy lễ tân có 04 bình khí N2O bằng kim loại trọng lượng 20 kg/bình và 02 bình khí N2O bằng kim loại trọng lượng 15 kg/bình, tổng trọng lượng là 110 kg.