Kiểm tra, kiểm soát

Phát hiện nhiều vụ việc vi phạm trong kinh doanh xăng dầu tại Tiền Giang

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã thanh tra chuyên ngành, kiểm tra 60 vụ, phát hiện và xử lý 27 vụ vi phạm về kinh doanh xăng dầu, thu phạt gần 1,3 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 100 triệu đồng.