Kiểm tra, kiểm soát

17/5/2020: Lực lượng QLTT tiếp tục giám sát chặt chẽ thị trường các mặt hàng phục vụ phòng dịch COVID-19

Công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của lực lượng QLTT từ 12h00 ngày 176/5 đến 12h00 ngày 17/5/2020 diễn biến thị trường tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Các siêu thị, cửa hàng tiện ích tăng lượng dự trữ hàng hóa nên nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm tương đối đầy đủ.