Kiểm tra, kiểm soát

Sơn La: Đội QLTT số 3 tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu

Đội QLTT số 3 kiểm tra, xử lý 02 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm