Kiểm tra, kiểm soát

Lào Cai: Xử lý 51 vụ và buộc tiêu huỷ nhiều hàng hóa vi phạm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và UBND tỉnh Lào Cai về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2024. Cục QLTT tỉnh Lào Cai đã xây dựng triển khai kế hoạch chuyên đề trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.