Mọi chi tiết xin liên hệ
 
tổng cục quản lý thị trường

Địa chỉ: Số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 38255868-101

Fax: 024 39342726

Website: https://dms.gov.vn