QLTT địa phương

Cục Quản lý thị trường Đồng Tháp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp ký kết Quy chế phối hợp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chiều ngày 08/8/2019 Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.