QLTT địa phương

Hòa Bình: Tăng cường phối hợp kiểm tra chuyên đề dịp trước, trong và sau tết trung thu

Đội QLTT số 5 - Cục QLTT Hòa Bình tăng cường phối hợp kiểm tra chuyên đề dịp trước, trong và sau tết Trung thu năm 2020