Đồng Nai: Kế hoạch Kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt lợn để phòng chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019

Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại Việt Nam và đang có xu hướng lây lan qua các tỉnh thành trên toàn quốc.

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Tổng cục Quản lý Thị trường và UBND Tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt lợn để phòng chống dịch tả lợn Châu phi. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Kế hoạch số 139/KH-QLTT ngày 05/3/2019 thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt lợn để phòng chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 với các nội dung chính sau:

          - Chủ động phòng, chống hiệu quả dịch bệnh, khống chế, dập tắt dịch bệnh khi mới phát hiện, sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm đảm bảo cho sản xuất chăn nuôi phát triển và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Đồng Nai.

           - Ngăn ngừa và khống chế lây lan của mầm bệnh, ngăn chặn động vật nhiễm vi rút gây bệnh và ngăn chặn sự bùng phát thành dịch, góp phần ổn định phát triển chăn nuôi bền vững.

            - Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tăng cường sự lãnh đạo và vai trò, trách nhiệm của cơ quan Quản lý thị trường về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP).

             - Phát hiện, xử lý và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt lợn để phòng chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh.

             - Thực hiện khẩn cấp công tác phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về dịch tả lợn Châu phi, phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương, báo, đài, cơ quan y tế, uỷ ban nhân dân phường xã, ban quản lý các chợ tuyên truyền về An toàn thực phẩm nói chung và dịch tả lợn Châu phi nói riêng, để nhân dân người tiêu dùng và người kinh doanh thực phẩm (thịt lợn) lưu thông trên thị trường đảm bảo chất lượng hàng hoá và các quy định pháp luật về ATTP và mục đích để phòng, chống cũng như việc kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt lợn để phòng chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn theo Chỉ thị số 04/CT- TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 2064/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

           - Kiểm tra chặt chẽ chất lượng an toàn thực phẩm mặt hàng thịt lợn lưu thông trên thị trường, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra và xử lý kịp thời những vi phạm về giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt lợn.

          Nhiệm vụ cụ thể:

          - Đội QLTT số 1 (Đội Cơ Động) chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng của Tỉnh ( Công An, Chi cục Thú y và Chăn nuôi, Chi cục ATVSTP) thực hiện kiểm tra trên khâu lưu thông việc vận chuyển ngoài tỉnh qua tuyến Quốc lộ vào Đồng Nai tiêu thụ và đi các tỉnh khác (lưu ý tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 20).

           - Các Đội QLTT địa bàn chủ động phối hợp với phòng kinh tế, phòng y tế, công an, trạm thú y, ban quản lý các chợ  và UBND các phường,  xã tại các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện công tác kiểm tra và xử lý vi phạm.

           - Các Đội đóng trên địa bàn giáp ranh tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng cử 06 CBCC tham gia thực hiện nhiệm vụ các Chốt kiểm dịch động vật do tỉnh Đồng Nai thành lập tại huyện Tân Phú và huyện Xuân Lộc. ( theo quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh)

           + Đội QLTT số 6 phụ trách địa bàn giáp ranh giữa Huyện Xuân Lộc và Tỉnh Bình Thuận.

           + Đội QLTT số 7 phụ trách địa bàn giáp ranh giữa Huyện Tân phú và Tỉnh Lâm Đồng.

Chốt kiểm dịch tại địa bàn huyện Xuân Lộc - Giáp ranh tỉnh Bình Thuận.

 

Để ngăn chặn dịch tả lợn Châu phi, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân chung sức, khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhanh chóng cung cấp thông tin cho lực lượng QLTT qua đường dây nóng đã niêm yết trên website của Cục./.

Hà Thanh Hải - Phòng TCHC