Đồng Nai: Kết quả kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng và vi phạm ATVSTP giai đoạn 2016-2018.

Thực hiện nội dung đề án AEC đã được UBND Tỉnh Đồng Nai phê duyệt, Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai (Chi cục QLTT trước đây) tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, Đội QLTT địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Thực hiện nội dung đề án AEC đã được UBND Tỉnh Đồng Nai phê duyệt, Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai (Chi cục QLTT trước đây) tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, Đội QLTT địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Kết quả công tác kiểm tra kiểm soát thị trường giai đoạn 2016-2018 đạt được như sau:

1. Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra:

 

2016

2017

2018

Tổng

Số vụ kiểm tra

2,872

2,795

2,673

8,340

Số vụ vi phạm

2,499

2,211

2,183

6,893

Số vụ xử lý

2,529

2,232

2,166

6,927

Số tiền phạt hành chính (đồng)

8,570,420,000

11,266,335,000

8,819,209,000

28,655,964,000

Giá trị hàng hóa vi phạm ước tính (đồng)

7,829,422,640

2,118,355,690

1,444,276,000

11,392,054,330

Các hành vi vi phạm phân theo nhóm hành vi, cụ thể:

Hàng giả, SHTT (vụ)

207

277

189

673

Số tiền phạt hành chính (đồng)

1,187,150,000

1,477,800,000

1,327,395,000

3,992,345,000

Hàng KCL, HHSD (vụ)

55

49

68

172

Số tiền phạt hành chính (đồng)

159,420,000

288,463,000

338,618,000

786,501,000

Hàng cấm (vụ)

150

157

8

315

Số tiền phạt hành chính (đồng)

597,750,000

428,600,000

5,500,000

1,031,850,000

Ngoại nhập lậu (vụ)

155

104

165

424

Số tiền phạt hành chính (đồng)

355,075,000

198,550,000

594,050,000

1,147,675,000

ATTP (vụ)

630

404

544

1,578

Số tiền phạt hành chính (đồng)

1,468,252,000

1,207,645,000

1,485,991,000

4,161,888,000

Gian lận thương mại (vụ)

1,302

1,220

1,209

3,731

Số tiền phạt hành chính (đồng)

4,802,773,000

7,665,277,000

5,067,655,000

17,535,705,000

 

2. Công tác chủ trì, phối hợp tham gia các Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý:

a. Kết quả kiểm tra, xử lý của Đoàn KTLN 389 tỉnh: (đã tích hợp vào số liệu báo cáo ở trên)

- Số vụ kiểm tra: 272

- Số vụ vi phạm: 207

- Số vụ xử lý: 193

- Số tiền phạt hành chính thu nộp NSNN: 4.447.787.000 đồng         

b. Kết quả kiểm tra, xử lý của Đoàn KTLN ATVSTP tỉnh: (đã tích hợp vào số liệu báo cáo ở trên)

- Số vụ kiểm tra: 92

- Số vụ vi phạm: 46

- Số vụ xử lý: 46

- Số tiền phạt hành chính thu nộp NSNN: 132.700.000 đồng

c. Kết quả kiểm tra, xử lý của Đoàn Thanh tra Doanh nghiệp: (đã tích hợp vào số liệu báo cáo ở trên)

- Số vụ kiểm tra: 67

- Số vụ vi phạm: 10

- Số vụ xử lý: 10

- Số tiền phạt hành chính thu nộp NSNN: 110.500.000 đồng

d. Kết quả kiểm tra, xử lý của Đoàn kiểm tra cát tỉnh: (đã tích hợp vào số liệu báo cáo ở trên): kiểm tra 60 vụ, không phát hiện vi phạm thông qua kiểm tra.

e. Công tác cử CBCC phối hợp tham gia các Đoàn KTLN tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

- Số vụ kiểm tra: 1.279 vụ

- Số vụ vi phạm: 419 vụ

- Số vụ xử lý: 419 vụ

- Số tiền phạt hành chính thu nộp NSNN: 947.618.000 đồng

Số liệu cụ thể phối hợp như sau:

+ Phối hợp Đoàn kiểm tra ATVSTP: kiểm tra: 499 vụ, vi phạm: 48 vụ, xử lý: 41 vụ, nhắc nhở: 07 vụ tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 62.260.000 đồng.

+ Phối hợp Đoàn kiểm tra giết mổ kiểm tra 419 vụ, vi phạm: 287 vụ, xử lý: 287 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 529.723.500 đồng.

+ Phối hợp Phòng Kinh tế kiểm tra: 08 vụ, vi phạm: 05 vụ, xử lý: 05 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 2.549.500 đồng, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực ATVSTP, dấu kiểm soát giết mổ.

+ Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành 814 do phòng VHTT chủ trì, kiểm tra 277 vụ, vi phạm và xử lý 72 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 204.500.000 đồng.

+ Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành do Hạt kiểm lâm chủ trì, kiểm tra 10 vụ, không phát hiện vi phạm thông qua kiểm tra.

+ Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành do Công An kinh tế các huyện, thị xã Long Kháng và thành phố Biên Hòa chủ trì, kiểm tra 13 vụ, vi phạm và xử lý 05 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 8.585.000 đồng.

+ Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản, bến thủy nội địa do lực lượng Quản lý đô thị chủ trì, kiểm tra 48 vụ, vi phạm trong lĩnh vực môi trường và xử lý 02 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 140.000.000 đồng.

+ Phối hợp cùng Đoàn KTLN của huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các cơ quan ban ngành có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn, Ban Quản lý các chợ giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh tại 27 chợ như niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Kết quả phát hiện một số trường hợp kinh doanh thịt gà không dấu kiểm dịch, một số sạp không đăng ký kinh doanh và test sản phẩm giỏ chả có dương tính với hàn the (01 vụ). Đoàn đã nhắc nhở và giao UBND Phường tiếp tục theo dõi và xử lý khi phát hiện vi phạm.

2. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

2.1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của các cấp Lãnh đạo từ Trung Ương đến địa phương trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm trong quá trình kinh doanh, Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quyết tâm cao đã tăng cường chủ động chủ trì kiểm tra, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương và các Đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh, cấp huyện và UBND xã, phường, thị trấn đặc biệt đã mở các đợt cao điểm kiểm tra trong dịp Lễ, Tết lớn trong từng năm, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Lực lượng Quản lý thị trường nói riêng, lực lượng chức năng, các ban ngành đoàn thể nói chung luôn nỗ lực phấn đấu, thường xuyên cập nhật kiến thức, tự trang bị kỹ năng phù hợp, sẵn sàng đương đầu, đấu tranh trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện của những phần tử bất hảo, sẵn sàng vì lợi nhuận, bất chấp quy định của pháp luật, sức khỏe của đồng bào nhân dân.

2.2. Khó khăn, tồn tại:

Còn do tập quán, thói quen mua và sử dụng hàng hoá nhanh, ít quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hoá chủ yếu là quan tâm đến giá rẻ, mẫu mã đẹp;

Nhận thức về chọn lựa mua hàng hóa an toàn đảm bảo chất lượng và ATTP của người tiêu dùng trong thời gian gần đây tuy đã được nâng lên, nhưng vẫn còn đa số ở các vùng sâu vùng xa, khu vực đông công nhân lao động thu nhập thấp, chỉ chú trong mua thực phẩm với giá rẻ là chủ yếu, không quan đến chất lượng và ATTP dẫn đến tình trạng vi phạm phát sinh khó quản lý.

Tình trạng kinh doanh giết mổ trái phép vẫn còn tồn tại ở địa phương phường, xã, thị trấn, tuy các lực lượng chức năng có kiểm tra xử lý nhưng tình trạng này vẫn còn xảy ra lén lút, chưa chấm dứt;

Kinh doanh thực phẩm đối với động vật giết mổ trái phép vẫn còn bày bán lẻ tản mạn tại các xã, phường không qua kiểm soát giết mổ, đóng dấu kiểm dịch của cơ quan thú y.

Công tác tuyên truyền thường xuyên có thực hiện nhưng nhận thức để thực hiện, các hộ kinh doanh ít quan tâm, không chấp hành các quy định của pháp luật, chỉ chú trọng mức độ hiệu quả thực tế kinh doanh.

Các quy định chế tài của pháp luật vẫn chưa đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm pháp luật, người kinh doanh sẵn sàng chấp hành đóng phạt khi bị phát hiện vi phạm và lén lút kinh doanh, tái phạm sau kinh doanh. Cụ thể, mức xử phạt kinh doanh hàng cấm là pháo nổ, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực ảnh hưởng đến nhân cách trẻ em, hay hành vi kinh doanh sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.

Để đạt được kết quả trên, toàn thể công chức Cục QLTT tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan cấp trên giao./.

Hà Thanh Hải - Phòng TCHC