Cục QLTT Hòa Bình xếp thứ Nhì Khối các Cơ quan Trung ương quản lý Nhà nước về Kinh tế - Thống kê năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phụ trách Đảng bộ tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UB MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố...

Năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các ngành trong Khối thi đua đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, phát động phong trào thi đua yêu nước gắn liền với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; lập thành tích chào mừng đại hội Đảng, đại hội thi đua yêu nước các cấp; góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị xếp thứ nhì

 

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề: Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình "Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 với các nội dung chủ yếu: Thi đua đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào thi đua yêu nước cả về nội dung, hình thức gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI "Một số vấn để cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 với nội dung "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh"; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua, trọng tâm là các phong trào "Tỉnh Hoà Bình chung sức xây dựng NTM", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Tỉnh Hoà Bình chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế, trong đó tập trung tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng CNH-HĐH; đẩy mạnh phát triển công nghiệp và xây dựng; thi đua đẩy mạnh nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH; tiếp tục thực hiện phong trào "đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ" gắn với chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh; phát động phong trào thi đua gắn với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày lễ lớn trong năm 2021...

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen là đơn vị xếp thứ Nhì Khối các Cơ quan Trung ương quản lý Nhà nước về Kinh tế - Thống kê.

Phòng NV-TH
Cục QLTT Hòa Bình