Cục QLTT Lạng Sơn tiếp nhận vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua

Ngày 5/1/2021, tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh; Thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh phụ trách Cụm thi đua và đại diện lãnh đạo 07 đơn vị thành viên Cụm thi đua.

          Đồng chí Trương Thu Hòa - Giám Đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Lạng Sơn, Cụm trưởng phát biểu khai mạc: Ảnh Phòng TC-HC.

Cụm thi đua các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bao gồm: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (Trưởng cụm); Cục Quản lý thị trường (Phó trưởng Cụm); Kho bạc Nhà nước; Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thống kê và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Năm 2020, các đơn vị trong cụm đã phối hợp tổ chức triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương, nghành, UBND tỉnh phát động. Cụm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động chung có hiệu quả như: Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm; Phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của nghành, của tỉnh Lạng Sơn...

Thực hiện phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện chuyên môn cũng như công tác phòng chống dịch Covid 19; làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh trong chỉ đạo, điều hành đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bình ổn thị trường..Hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bỏ lại phía sau”, Cục đã thăm, tặng quà các hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ một số cơ quan, đơn vị quà... với tổng giá trị quyên góp, ủng hộ lên đến trên 580 triệu đồng; Phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh tặng 200 suất quà tại 2 huyện Chi Lăng, Hữu Lũng với tổng giá quà tặng 100 triệu đồng; Phát miễn phí 3.000 khẩu trang y tế cho nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; ủng hộ 10 triệu đồng và 4.500 chiếc khẩu trang y tế tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Bàn giao cho Sở Y tế gần 21.000 khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 19...

Trong năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt công tác xây dựng củng cố tổ chức Đảng, không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng; Tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn nghiệp vụ bám sát chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, định hướng phát triển kinh tế của địa phương....

 

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2021, phát động thi đua năm 2021.Ảnh TC-HC.

Thực hiện Phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020, Cụm thi đua đã bình xét Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lạng Sơn là đơn vị xếp thứ nhất. Nhì là Cục Quản lý thị trường tỉnh và đơn vị xếp thứ 3 là Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Năm 2021, Cụm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức trong cụm về vai trò tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, coi thi đua là động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương...

Năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh được bầu chọn là Cụm trưởng Cụm thi đua;  phó trưởng cụm là Cục Thống kê tỉnh.

Đồng chí Vũ Thanh Thụy (trái) tặng hoa cho đơn vị Cụm trường/Cụm phó Cụm thi đua năm 2021. Ảnh Phòng TC-HC.

                

Phòng TCHC
Cục QLTT Lạng Sơn