Cục QLTT Ninh Bình tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị năm 2024

Chiều ngày 20 tháng 02 năm 2024, tại Ninh Bình, Trưởng các Phòng, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường(QLTT) tiến hành ký cam kết “Hai đi đầu, Ba cam kết” và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Ninh Bình.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các Đội QLTT.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Thế Anh - Cục trưởng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành công chức Quản lý thị trường thực thi công vụ, tuân thủ quy định của pháp luật. Yêu cầu toàn lực lượng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của lực lượng trong năm 2024.

Tại hội nghị, các đồng chí Trưởng các Phòng chuyên môn, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường đã cùng ký cam kết thực hiện “HAI ĐI ĐẦU, BA CAM KẾT” và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về những nội dung đã cam kết. Việc cam kết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ, năng động sáng tạo, tận tụy, góp phần xây dựng lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình ngày càng vững mạnh.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phan Thế Anh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã yêu cầu các đồng chí trưởng các đơn vị cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất, thường xuyên phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để nâng cao năng lực công tác, tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân; gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đóng góp tích cực, hiệu quả trong xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục QLTT Ninh Bình