Cục QLTT Thái Bình thông báo về việc bán chỉ định tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

Cục QLTT Thái Bình thông báo về việc bán chỉ định tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.
Xem chi tiết thông báo Tại đây
Thu Hà - Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp
Cục QLTT Thái Bình