Cục QLTT thành phố Cần Thơ thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ lái xe, bảo vệ kiêm tạp vụ phục vụ hoạt động năm 2024

Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ ban hành Thông báo số 07/TB-QLTTCT ngày 20 tháng 02 năm 2024 về việc mời chào giá cung cấp dịch vụ lái xe, bảo vệ kiêm tạp vụ phục vụ hoạt động năm 2024 cho Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ.

Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đang thực hiện khảo sát để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ lái xe, bảo vệ kiêm tạp vụ phục vụ hoạt động năm 2024 của Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Cần Thơ như sau:

1. Thuê dịch vụ Lái xe:

- Số lượng: 06 người.

- Địa bàn hoạt động: Theo nhiệm vụ và chức năng quản lý của các đơn vị thuộc Cục QLTT.

- Mô tả công việc: Lái xe phục vụ hoạt động của Lãnh đạo Cục, công chức các Phòng chuyên môn, công tác thanh tra chuyên ngành, phối hợp liên ngành tại Cục QLTT thành phố Cần Thơ và hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các Đội QLTT. Do tính chất công tác đột xuất; công việc kiểm tra, kiểm soát thị trường và đặc thù của ngành nên thời gian làm việc thay đổi theo yêu cầu của đơn vị để đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Yêu cầu về lý lịch, trình độ chuyên môn: 

+ Công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động theo quy định. Có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác lái xe.

+ Có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Có bằng lái xe phù hợp đảm bảo đủ khả năng phục vụ công việc, nắm chắc và thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ Việt Nam.

+ Tuân thủ theo quy định pháp luật. Trung thực, tự giác có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức tốt.

+ Đảm bảo giữ bí mật các thông tin về hoạt động của Cục QLTT thành phố Cần Thơ và các Đội QLTT. 

2. Thuê dịch vụ Bảo vệ kiêm tạp vụ:

- Số lượng: 04 người.

- Địa bàn hoạt động:

+ Tại trụ sở Đội QLTT số 2 – quận Ô Môn: 01 vị trí;

+ Tại trụ sở Đội QLTT số 3 – quận Ninh Kiều: 01 vị trí;

+ Tại trụ sở Đội QLTT số 4 – quận Thốt Nốt: 01 vị trí;

+ Tại trụ sở Đội QLTT số 5 – quận Cái Răng: 01 vị trí.

- Mô tả công việc: Bảo vệ, vệ sinh kho tang vật là hàng hóa, phương tiện phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính kiêm trụ sở (24/24h), vệ sinh cơ quan, phòng làm việc của Lãnh đạo Đội QLTT và công chức, Phòng họp, Hội trường; hỗ trợ phục vụ các cuộc họp, Hội nghị. Thực hiện một số công việc hỗ trợ, phục vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo Đội QLTT.

- Yêu cầu về lý lịch, trình độ chuyên môn: 

+ Công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động theo quy định. Có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ.

+ Tuân thủ theo quy định pháp luật. Có tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, nhanh nhẹn, giao tiếp lịch sự, đúng mực, trung thực trong công việc, ứng phó kịp thời với tình huống khẩn cấp.

Cục QLTT thành phố Cần Thơ kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung cấp các loại dịch vụ nêu trên gửi báo giá bản gốc về Cục QLTT thành phố Cần Thơ (Phòng Tổ chức – Hành chính, số điện thoại: 02923.820.780), địa chỉ: Số 8-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chậm nhất 17 giờ ngày 28 tháng 02 năm 2024 để có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch đấu thầu.

Vui lòng xem chi tiết Thông báo tại đây./.

 

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT TP. Cần Thơ