Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật và trao đổi chuyên môn nghiệp vụ đợt 1 năm 2019

Ngày 05 tháng 7 năm 2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý thị trường cho toàn thể công chức, người lao động của đơn vị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được xác định là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của Cục, qua đó nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà lực lượng Quản lý thị trường gặp phải trong quá trình thực thi công vụ. Theo đó đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những chính sách, pháp luật không còn phù hợp khi áp dụng vào thực tiễn.

Đồng chí Trương Văn Nhương chủ trì buổi tập huấn

Chủ trì tập huấn có Đồng chí Trương Văn Nhương - Đảng ủy viên Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cùng toàn thể công chức, người lao động công tác tại các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Nhương đã thay mặt Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019).

Quang cảnh buổi tập huấn

Buổi tập huấn là hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho toàn thể lực lượng quản lý thị trường theo quy định. Quán triệt các quy định pháp luật, nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp đối với hoạt động công vụ cũng như tổ chức, xây dựng lực lượng quản lý thị trường. Các văn bản được đưa vào tập huấn đợt này bao gồm: Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời, thông qua buổi tập huấn, toàn bộ công chức và người lao động tại Cục Quản lý thị trường được phổ biến, quán triệt tinh thần của Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; Chương trình hành động số 04-CTr/BCSĐ ngày 10/4/2019 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết công việc. Qua đó yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm, minh bạch, cụ thể và kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ; đảm bảo ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, “vòi vĩnh”, đòi “chung chi” để phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

Quang cảnh buổi tập huấn
Theo Kế hoạch, tổ chức tập huấn và trao đổi nghiệp vụ diễn ra trong thời gian 1 ngày, tuy nhiên qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trao đổi nghiệp vụ để lực lượng Quản lý thị trường kịp thời nắm bắt các quy định của pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực hoạt động của Quản lý thị trường, trên cơ sở đó giúp cho công chức Quản lý thị trường chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng văn bản pháp luật khi thi hành công vụ đạt hiệu quả tốt nhất. Không những thế, đây cũng là dịp để công chức trao đổi nghiệp vụ, giải đáp những câu hỏi, tình huống triển khai thực tế còn vướng mắc. Tất cả các câu hỏi, tình huống đã được lãnh đạo Cục và các báo cáo viên giải đáp đầy đủ, chính xác, kịp thời. Qua buổi tập huấn, công chức được trang bị thêm một số kỹ năng về thiết lập hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm từ đó nâng cao về nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo hoạt động kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Duy Khánh
Cục QLTT Đắk Lắk