Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam kiểm tra, tạm giữ 10 tấn đường kính trắng do nước ngoài sản xuất

Cục QLTT tỉnh Quảng Nam tạm giữ: 10 tấn (200 bao) đường kính trắng do nước ngoài sản xuất và 500 kg (10 bao) nếp không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 09/7/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Trương Thị Hiền, địa chỉ Thôn Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn. Ngành nghề kinh doanh buôn bán nông sản, thực phẩm. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh đang bày bán đường kính trắng với số lượng 10 tấn (200 bao) do nước ngoài sản xuất và 500 kg (10 bao) nếp chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục QLTT tỉnh Quảng Nam