Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 09/8/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường (gọi tắt là Thông tư số 35) cho toàn thể công chức Cục Quản lý thị trường. Đây là lần thứ 2 Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn Thông tư nầy.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thuận – Quyền Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp tóm tắt các nội dung chính được quy định trong Thông tư số 35 và nhấn mạnh các điểm còn thiếu sót trong thời gian qua. Đặc biệt, trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin và xây dựng phương án kiểm tra đột xuất; trình tự, thủ tục trong kiểm tra và xử lý vụ việc vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Quyền Trưởng Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp tóm tắt nội dung Thông tư số 35

Hội nghị tập trung thảo luận, nêu ra các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp khắc phục xoay quanh việc thực hiện trình tự, thủ tục trong kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ. Mỗi nội dung thảo luận đều được chủ trì Hội nghị giải đáp, thống nhất thực hiện trong toàn Cục.

 

Công chức tham gia thảo luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Đỗ Văn Phước – Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang yêu cầu toàn thể công chức các phòng, đội Quản lý thị trường trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 35. Đồng thời, kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc về Cục để có hướng giải quyết. Cục Quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ để phát hiện, chấn chỉnh ngay các thiếu sót; tạo điều kiện thuận lợi trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Cục QLTT tỉnh Tiền Giang