Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2568/QĐ-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường; Văn bản số 2902/TCQLTT-TTKT ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022. Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1126/QĐ-QLTT ngày 24/12/2021 về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022.

Trong đó kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh các nhóm mặt hàng gồm: Hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh; hoạt động kinh doanh xăng dầu; khí; Trang thiết bị y tế liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid 19; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hàng điện tử; sản phẩm thời trang; rượu; sản phẩm thuốc lá và các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra Kế hoạch định kỳ năm 2022


Trên cơ sở các nội dung được phê duyệt, các Đội Quản lý thị trường địa bàn đã bám sát vào kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022, để tiến hành tổ chức kiểm tra theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Trong kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 Cục đã quyết định kiểm tra đối với 630 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thời gian tổ chức thực hiện Kế hoạch bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 kết thúc trước ngày 15 tháng 11 năm 2022. Đảm bảo đúng thời hạn, Cục đã tổ chức kiểm tra 630 cơ sở hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 đề ra, xử lý 269 cơ sở vi phạm, phạt hành chính 207.700.000 đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy 7.255.000 đồng, tổng giá trị thực hiện 214.955.000 đồng. Qua công tác kiểm tra, xử lý theo kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022, nhận thấy đa số các cơ sở kinh doanh các nhóm mặt hàng trên đều có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia sản xuất, kinh doanh hàng hóa, tuy nhiên vẫn còn có các cơ sở kinh doanh chưa chấp hành đúng các quy định của pháp luật như: Không thực hiện niêm yết giá theo quy định; không treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại địa điểm bán thuốc theo quy định; kinh doanh hàng hóa vi phạm về nhãn hàng hóa; kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng, thực phẩm bị mốc không đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính các Đội Quản lý thị trường trực thuộc đã tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn pháp luật và ký cam kết đối các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn “Không sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; không vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ”. Qua công tác kiểm tra, xử lý theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã nắm bắt được sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, góp phần nâng cao hiệu quả, vai trò quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng, giúp thị trường cạnh tranh lành mạnh, ổn định và phát triển.

Thanh Long
Cục QLTT Yên Bái