Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tại Ninh Thuận

Thực hiện công văn số 6920/BCT-TTB ngày 18/9/2019 của Thanh tra Bộ Công Thương về việc phổ biến pháp luật và nhằm triển khai thực hiện sâu, rộng, có hiệu quả hơn các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao kiến thức pháp luật cho công chức và người lao động trong Cục.

Sáng 07/10/2019, Cục Quản lý thị trường Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tới toàn thể đảng viên công chức và người lao động của Cục dưới sự chủ trì của đ/c Phạm Đức Thuần – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Ảnh: Toàn thể Hội nghị

Hội nghị đã nghe đ/c Nguyễn Thúc Bình - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế Cục Quản lý thị trường tỉnh báo cáo, trao đổi về Luật tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Ảnh: Tuyên truyền Luật tố cáo năm 2018

Thông qua hoạt động tuyên truyền này, đảng viên, công chức và người lao động trong Cục có dịp học tập, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao ý thức pháp luật, hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức và người lao động về công tác tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

Lê Chỉnh
Cục QLTT Ninh Thuận