Kết quả Điểm thi phỏng vấn vòng 2 Kỳ thi tuyển Công chức đợt 1 năm 2019 của Tổng cục QLTT

Hội đồng tuyển dụng Công chức năm 2019 (Tổng cục QLTT) xin thông báo Kết quả Điểm thi phỏng vấn vòng 2 Kỳ thi tuyển Công chức đợt 1 năm 2019 cụ thể như sau:
Xem chi tiết Tại đây
Quyên Lưu
Tổng cục QLTT