Kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2020 (Tổng cục Quản lý thị trường) xin thông báo Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020 như sau
Mời quý vị theo dõi chi tiết trong file đính kèm.
Quyên Lưu
Tổng cục Quản lý thị trường