Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2019

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Cục QLTT Đồng Nai đã kiểm tra 1.291 vụ, xử lý 1.028vụ, thu nộp ngân sách: 5.422.696.114 đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND Tỉnh Đồng Nai, ngay từ đầu năm, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, góp phần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của Ngành và đã thực hiện tốt công tác phòng chống hàng gian, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Trong 6 tháng đầu năm, Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm tra kiểm soát

- Số vụ kiểm tra: 1.291 vụ (tăng 0,62% so với cùng kỳ năm trước)

- Số vụ vi phạm989 vụ (giảm 12,40% so với cùng kỳ năm trước)

- Số vụ xử lý:     1.028vụ (giảm 8,94% so với cùng kỳ năm trước)

- Số tiền phạt thu nộp ngân sách: 5.422.696.114 đồng (giảm 7,77% so với cùng kỳ năm trước)

+ Tiền phạt, truy thu:     5.405.996.114 đồng

+ Bán HH tịch thu:           16.700.000 đồng.

Trong đó:

* Kết quả kiểm tra xử lý của lực lượng quản lý thị trường:

- Số vụ kiểm tra: 1.285 vụ

- Số vụ vi phạm985 vụ

- Số vụ xử lý:     1.023vụ

- Số tiền phạt thu nộp ngân sách: 3.739.478.050 đồng

* Kết quả kiểm tra xử lý của Đoàn Kiểm tra liên ngành 389 tỉnh

- Số vụ kiểm tra: 06 vụ

- Số vụ vi phạm04 vụ

- Số vụ xử lý:     05 vụ (01 vụ của năm 2018 chuyển sang)

- Số tiền phạt thu nộp ngân sách: 1.683.218.064 đồng

* Kết quả một số lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm vi phạm xử lý:

+ Vi phạm về hàng ngoại nhập lậu: 54 vụ, phạt tiền: 349.553.000 đồng (trong đó có 27 vụ thuốc lá phạt tiền: 204.500.000 đồng)

+ Vi phạm về hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ: 111 vụ, phạt tiền: 324.377.000 đồng.

+ Vi phạm về hàng hóa giả mạo nhãn hiệu: 120 vụ, phạt tiền: 718.764.000 đồng.

+ Vi phạm về an toàn thực phẩm: 258 vụ, phạt tiền: 661.665.600 đồng.

+ Vi phạm về phân bón: 13 vụ, phạt tiền: 62.000.000 đồng  (03 vụ vi phạm về kém chất lượng, 05 vụ vi phạm về nhãn, 05 vụ vi phạm về niêm yết giá)

+ Vi phạm về xăng dầu nhớt: 20 vụ, phạt tiền: 59.375.000 đồng. (01 vụ kinh doanh nhớt giả, 04 vụ vi phạm về đăng ký kinh doanh, 02 vụ vi phạm về điều kiện kinh doanh, 03 vụ vi phạm về nhãn, 10 vụ vi phạm về niêm yết giá)

2. Công tác phối hợp kiểm tra, xác minh với các Sở, ban ngành và các Cục Quản lý thị trường giáp ranh.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường Tp. Hồ Chí Minh hỗ trợ kiểm tra đối với cửa hàng AZzHOME về việc kinh doanh mặt hàng theo Thư trình báo của Công ty TNHH SEORIM.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường Bình Dương hỗ trợ truy xuất nguồn gốc thực phẩm của Cơ sở Quê Hương

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành đã phối hợp Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) kiểm tra 02 doanh nghiệp (Kho chứa hàng hóa – Công ty TNHH TM-DV Thiên Quyền; Công ty TNHH Nam Kim) kết quả: Phòng PC 03 đang xử lý; Phối hợp BCĐ 389 huyện Nhơn Trạch kiểm tra 02 trạm xăng dầu (Trạm xăng dầu Hiệp Phước I – Công ty TNHH vận tải xăng dầu Giang Sơn Thịnh; Trạm xăng dầu Hiệp Phước – Chi nhánh Công ty TNHH MTV xăng dầu Hữu Nghị), kết quả: Không vi phạm.

- Phối hợp Đoàn kiểm tra ATVSTP tại các huyện, thành phố: kiểm tra: 113 vụ, vi phạm: 20 vụ, xử lý: 15 vụ, nhắc nhở: 07 vụ tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 17.950.000 đồng.

- Phối hợp Đoàn kiểm tra giết mổ tại các huyện, thành phố kiểm tra: 128 vụ, vi phạm: 75 vụ, xử lý: 73 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 143.966.600 đồng buộc tiêu hủy 814 con heo và 1.015 kg sản phẩm động vật (heo, bò, gà, vịt, dê) vi phạm không có dấu kiểm soát giết mổ, không có dấu kiểm dịch, không có tem vệ sinh thú y, giết mổ sai địa điểm.

- Phối hợp Phòng Kinh tế tại các huyện, thành phố kiểm tra: 13 vụ, vi phạm: 08 vụ, xử lý: 05 vụ, chờ xử lý 01 vụ tiêu hủy 1.790 kg thịt heo lỡ mồm long móng, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 7.750.000 đồng, các hành vi vi phạm: lò giết mổ heo không được cấp có thẩm quyền cho phép, heo long mồm lở móng. Trên địa bàn huyện Trảng Bom phối hợp với phòng Kinh tế đã kiểm tra, xử lý và tiêu hủy tại xã Bắc Sơn và Bình Minh tổng số lợn tiêu hủy là 1530 con. và 4285 kg thịt heo nhiễm bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

- Phối hợp Đoàn KTLN 814 của huyện, thị xã, thành phố kiểm tra 03 cơ sở kinh doanh massage vi phạm: 02 vụ, xử lý: 02 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 4.500.000 đồng, các hành vi vi phạm: không ký kết hợp đồng lao động.

- Phối hợp cùng Đoàn KTLN của huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ban ngành có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn, Ban Quản lý các chợ giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh tại 307 sạp kinh doanh tại các chợ như niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Kết quả phạt tiền: 2.333.500 đồng và phát hiện một số trường hợp kinh doanh thịt gà không dấu kiểm dịch, một số sạp không đăng ký kinh doanh và test sản phẩm giỏ chả có dương tính với hàn the (01 vụ). Đoàn đã nhắc nhở và giao UBND Phường tiếp tục theo dõi và xử lý khi phát hiện vi phạm.

3. Tình hình thành lập và kết quả kiểm tra, kiểm soát tại các chốt kiểm dịch động vật tạm thời trong công tác chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:

  - Các chốt thành lập theo Quyết định UBND tỉnh: Tổng số có 07 chốt trạm kiểm dịch tạm thời, lực lượng tham gia trực tại chốt 24/24 gồm có cơ quan thú y, cảnh sát giao thông, lực lượng QLTT, và UBND các huyện thị xã, thành phố thuộc địa bàn có chốt trạm kiểm dịch, cụ thể: 01 trạm tại huyện Tân Phú, 01 trạm tại huyện Xuân Lộc, 01 trạm tại huyện Cẩm Mỹ, 01 trạm tại huyện Long Thành, 01 trạm tại huyện Vĩnh Cửu, 02 trạm tại thành phố Biên Hòa. Trong 06 tháng đầu năm 2019, đã kiểm tra kiểm soát 5.525 lượt xe vận chuyển 832.503 con heo, 4.487 con bò, 3.925.970 con gà, 130 con dê, 10.560 con vịt, 9.200 kg thịt heo, 10.220 kg thịt bò, 1.540 kg thịt dê, 1.210 kg thịt gà, 45.000 trứng gia cầm đảm bảo thủ tục đúng quy định.

- Các chốt thành lập theo Quyết định của UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Hiện nay có 30 chốt trạm kiểm dịch tạm thời, lực lượng tham gia trực tại chốt 24/24 gồm có cơ quan thú y, cảnh sát giao thông, lực lượng QLTT, và UBND các huyện, thành phố thuộc địa bàn, cụ thể: 07 chốt tại thành phố Biên Hòa,  04 chốt tại huyện Vĩnh Cữu, 04 chốt tại huyện Cẩm Mỹ, 01 chốt tại huyện Thống Nhất, 04 chốt tại huyện Long Thành, 01 chốt tại huyện Tân Phú, 03 chốt tại huyện Định Quán, 01 chốt tại huyện Trảng Bom, 05 chốt tại huyện Nhơn Trạch. Trong 06 tháng đầu năm 2019, đã kiểm tra, kiểm soát 2.329 lượt xe vận chuyển 185.785 con heo, 216 con bò, 1.575.217 con gà, 8.740 con vịt, 830 con cút, 18.695 kg thịt heo, 22.050 kg thịt bò, 3.120 kg thịt gà, 102.600 trứng gia cầm đảm bảo thủ tục đúng quy định.

 4. Công tác Cơ quan thường trực BCĐ 389/ĐP tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh xây dựng các kế hoạch, phương án, triển khai và báo cáo các văn bản chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2019, cụ thể như sau:

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra đột xuất, đồng bộ, ngăn chặn, phát hiện xử lý vi phạm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm và an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

+ Cấp phát 720 cái băng rôn và 2.500 áp phích tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham mưu Trưởng ban ban hành văn bản chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389/ĐP các địa phương thực hiện tuyên truyền. 

+ Góp ý Dự thảo Kế hoạch Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

+ Hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng và nhận được bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018.

+ Tham mưu Trưởng ban xây dựng Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch kiểm tra, xử lý kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng và hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019.

+ Góp ý dự thảo Quy chế đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

+ Triền khai kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết BCĐ 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia năm 2018.

+ Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp.

+ Triển khai tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giả mạo nhãn mác “Made in Vietnam”.

  + Triển khai tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý loài tôm càng đỏ nhập lậu.

             Để đạt được kết quả trên, toàn thể CBCC Cục QLTT tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan cấp trên giao.
Hà Thanh Hải
Cục QLTT Đồng Nai