Lễ công bố Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường TP.Hồ Chí Minh

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường TP.Hồ Chí Minh.

Tham dự Buổi lễ có Bà Phạm Bích Liễu, Đại diện Khối dân chính Đảng TP Hồ Chí Minh; Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý thị trường; lãnh đạo và công chức Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh.

Tại Buổi lễ, Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh giao ông Nguyễn Văn Bách giữ Quyền Cục trưởng Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh và trao Quyết định giao quyền Đội trưởng 29 Đội QLTT quận, huyện thuộc Cục QLTT TP Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2018.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT phát biểu tại Buổi lễ

Phát biểu tại Buổi lễ, Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT nhấn mạnh 4 ưu tiên cần phải được giải quyết. Đó là từ nay cho đến hết năm 2019, phải ổn định tổ chức trong hoạt động của 63 Cục QLTT trên cả nước. Năm 2019, xây dựng thể chế pháp luật về QLTT, xây dựng thể chế chính sách, lập khung pháp lý về chế tài xử lý mới, đủ sức mạnh răn đe đối với hành vi buôn lậu, sản xuất hàng giả, gian lận thương mại... Ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao nhất, theo đó áp dụng chế độ báo cáo các kế hoạch, kết qủa xử lý tức thời trong ngày, để cả hệ thống QLTT, các doanh nghiệp, người tiêu dùng cùng biết và dùng chung dữ liệu. Nâng cao năng lực chuyên môn của công nhân viên chức QLTT  và nâng cao đạo đức công vụ cũng cần phải được quán triệt đến từng cơ sở của ngành.

Quyền Cục trưởng Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Bách cho biết, tình hình thị trường TP. Hồ Chí Minh vốn ngày càng phức tạp, do đó với trách nhiệm mới, lãnh đạo Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh và cán bộ công nhân viên chức của Cục phấn đấu kế thừa truyền thống của ngành, đoàn kết và quyết tâm xây dựng kế hoạch, vượt qua mọi khó khăn để kiểm soát tốt thị trường, bảo vệ nền sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.