Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói “Cung cấp phần mềm về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng”

Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Cục Quản lý thị trường ban hành Quyết định số 624/QĐ-QLTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung cấp phần mềm về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng” trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”, cụ thể:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Tấn Phát.

- Địa chỉ: Số 14/17 Ngõ Giếng, phố Đông Các, quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Giá trúng thầu: 788.000.000 VND (Bằng chữ: Bẩy trăm tám mươi tám triệu đồng). Giá hợp đồng trên không bao gồm các loại phí, thuế.

- Loại hợp đồng: trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nguồn vốn: Vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hoà Pháp tài trợ thông qua Cơ quan phát triển Pháp.