Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2020

Ngày 05/10/2020, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định tổ chức họp sơ kết đánh giá kết quả công tác QLTT 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 dưới sự chủ trì của đ/c Trần Đức Tiến – Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bình Định. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Phòng, Đội trưởng/Q.Đội trưởng các Đội QLTT trực thuộc Cục QLT Bình Định.

Trong 9 tháng vừa qua, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định gặp nhiều khó khăn, nhất là các hoạt động thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, Cục QLTT tỉnh Bình Định luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh Bình Định và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường quản lý địa bàn, nắm tình hình thị trường, không để xảy ra hiện tượng găm hàng, tăng giá đột biến, nhất là các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch và hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, các hành vi vi phạm pháp luật được ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn lực lượng đã kiểm tra: 981 vụ, phát hiện 518 vi phạm, xử lý 507 vụ, đang xác minh làm rõ 14 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,7 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu đã tiêu hủy, buộc tiêu hủy trên 3,1 tỷ đồng.

                                                    Đ/c Trần Đức Tiến – Cục trưởng chủ trì Hội nghị

Qua những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, Lãnh đạo Cục đề ra một số nhiệm vụ chung để triển khai thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Tổng cục QLTT, UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác quản lý thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hoá; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền xử lý của QLTT, nhằm góp phần ổn định thị trường thúc đẩy sản xuất phát triển; làm tốt vai trò Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, giúp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và BCĐ 389 Quốc gia.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tổng cục QLTT và UBND tỉnh.

- Các Đội QLTT tăng cường thực hiện và hoàn thành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020, chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 do Cục đã đề ra; tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 đã được điều chỉnh, bổ sung; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giao.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, quy chế của cơ quan; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, tác phong, thái độ ứng xử, phương pháp làm việc của công chức, người lao động; nâng cao vai trò và trách nhiệm trong thực thi công vụ nhất là người đứng đầu đơn vị; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh,…

 

Nguyễn Thị Phương Thảo
Cục QLTT Bình Định