Thái Nguyên: Tổ chức Hội nghị kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ Kiểm soát viên năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-CQLTT ngày 29/10/2021 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ đối với Kiểm soát viên các đơn vị trực thuộc. Đối tượng đánh giá chuyên môn nghiệp vụ có tổng số 45 Kiểm soát viên.

 Sáng ngày 21/11/2021, Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc Hội nghị đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ đối với Kiểm soát viên; hội nghị đã được diễn ra theo đúng Kế hoạch, với mục đích nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cho Kiểm soát viên trong toàn lực lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt khác, thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá đúng trình độ chuyên môn của từng công chức để định hướng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp và kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những công chức có thành tích xuất sắc trong đợt kiểm tra đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ.

Đ/c Tạ Đình Dũng, Phó Cục trưởng phụ trách phát biểu khai mạc Hội nghị

Đối tượng tham dự là Kiểm soát viên thị trường các đơn vị trực thuộc Cục đã được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm soát viên thị trường, trừ công chức phòng Tổ chức - Hành chính; công chức tập sự; công chức đang mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi và nam công chức đủ 58 tuổi, nữ công chức đủ 53 tuổi tính đến thời điểm kiểm tra.

Tham dự, các Kiểm soát viên sẽ phải thực hiện hai bài kiểm tra kiến thức gồm: Bài kiểm tra hình thức trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính trong thời gian 60 phút, với 60 câu hỏi được lựa chọn trong ngân hàng câu hỏi do Tổng cục QLTT phát hành; bài kiểm tra tình huống hình thức viết trên các mẫu ấn chỉ in sẵn được thực hiện trong thời gian 180 phút. Các bài kiểm tra đánh giá năng lực theo từng phần.

Ngay sau khi Kế hoạch được ban hành, bên cạnh phải hoàn thành tốt công việc chuyên môn trong thời điểm cuối năm thì các kiểm soát viên phải tranh thủ thời gian ôn tập, sẵn sàng cho việc kiểm tra sát hạch một cách tự tin. Với tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hội nghị kiểm tra đánh giá chuyên môn nghiệp vụ Kiểm soát viên thị trường năm 2021 đã được Cục QLTT Thái Nguyên tổ chức thành công. Các tổ ra đề, chấm thi, giám sát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; công chức dự thi chấp hành nghiêm nội quy, quy chế và không có công chức vi phạm quy chế.

Kết quả phần kiểm tra trắc nghiệm, trên cơ sở chấm điểm tự động của hệ thống đã ghi nhận như sau: Xếp loại Giỏi: 39 công chức, đạt tỷ lệ 86,7 %; xếp loại Khá: 06 công chức, đạt tỷ lệ 13,3 %; Bài kiểm tra tình huống thiết lập hồ sơ xử lý VPHC trên ấn chỉ: đạt loại giỏi 16 công chức(35,6%) loại khá 21 công chức (46,6%) còn lại là đạt yêu câu.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ban tổ chức sẽ xem xét và lựa chọn công chức đạt thành tích xuất sắc toàn diện trong thực hiện cả 02 phần kiểm tra để biểu dương, khen thưởng kịp thời./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: