Thông báo đường dây nóng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện theo Công văn số 92/VPTT-TH ngày 17/4/2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc triển khai thực hiện Quyết định 195/QĐ-BCĐ389 về ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý báo cáo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Để kịp thời tiếp nhận các thông tin tố giác về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hành vi gian lận thương mại theo quy định của pháp luật. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bạc Liêu) thông báo việc tiếp nhận, xử lý tin báo về các hành trên qua đường dây nóng như sau:

* Số điện thoại đường dây nóng:

- Số điện thoại di động: 0913 990 177; 0913 892 910; 0972 838 389.

- Số điện thoại cố định: 02913824424.

* Hộp thư điện tử (email) tiếp nhận tin báo: CBLBL389@gmail.com

* Địa chỉ tiếp nhận văn bản và phản ánh trực tiếp: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu, địa chỉ số: 10 – 12, Lê Văn Duyệt, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Tải Thông báo tại đây

Đoàn Ngọc Phê - KSVTT, Phòng NV-TH,
Cục QLTT Bạc Liêu