Thông báo danh sách ngắn gói thầu "Xây dựng và tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng QLTT"

Căn cứ vào Quyết định số 403/QĐ-QLTT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt danh sách ngắn gói thầu "Xây dựng và tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường, tổ chức Hội thảo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ" thuộc Dự án "Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường", cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương

Địa chỉ: Số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 38255868/115, fax: 04 39342726, email:Traint@moit.gov.vn

Mã số thuế: không có

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo danh sách ngắn với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng và tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường, tổ chức Hội thảo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu Quốc tế hạn chế

3. Tên dự án: Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường.

4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: Số 430 /QĐ-QLTT ngày 03 tháng 4  năm 2017, người ký: Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Bình.

5. Danh sách ngắn:

Stt

Tên nhà thầu

Địa chỉ

nhà thầu

Nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động

1

Liên danh Công ty Ứng dụng Châu Âu về công nghệ và dịch vụ (AETS), Công ty TNHH APAVE Châu Á - Thái Bình Dương (APAVE) và Công ty TNHH Tin học thương mại công nghệ và tư vấn ICT (ICT),  Gọi tắt là Liên danh AETS - APAVE - ICT.

 Số 16 Nguyễn Gia Thiều, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Việt Nam

2

Cơ quan Expertise France

 Số 59 Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Việt Nam