Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Đội trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An

Thừa ủy quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 07/6/2019, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An trao quyết định bổ nhiệm cho 8 Đội trưởng và 17 Phó Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An.

Chiều ngày 07/6/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Đội thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An. Theo đó, thừa ủy quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Ông Phạm Đức Chinh - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An trao quyết định bổ nhiệm 8 Đội trưởng và 17 phó Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, Quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Đội trưởng, phó Đội trưởng các Đội quản lý thị trường, luôn phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo nhằm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy tinh thần, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành tốt các  nhiệm vụ được giao.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An là đơn vị trực thuộc Tổng Cục Quản lý thị trường. Cơ cấu tổ chức gồm 3 Phòng chuyên môn và 8 Đội Quản lý thị trường, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố. Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An tiếp tục tham mưu, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để trình Tổng Cục trưởng quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng và Ban lãnh đạo Cục, nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy để triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Duy Tuấn
Cục QLTT Long An